Despre proiect

Proiectul “Laboratorul antreprenorilor sociali din regiunea Centru”
POCU/449/4/16/126615

Egalitatea între femei şi bărbaţi este un drept fundamental, o valoare comună a UE şi o condiție necesară pentru realizarea obiectivelor UE de creştere economică, ocuparea forței de muncă şi a coeziunii sociale.

Conceptul de excluziune socială este înţeles și utilizat în moduri diferite de specialiști. Pentru unii autori, excluziunea se datorează în primul rând sărăciei. Alţii o văd într-un mod mai cuprinzător şi o echivalează cu participarea socială insuficientă şi inadecvată, cu neintegrarea socială şi, în unele cazuri, cu incapacitatea unei persoane sau categorii de a acţiona fără a primi ajutor.

La fel ca și femeile, barbatți, persoanele excluse social, și persoanele cu dizabilități trebuie incluse de societate în diferite activități, și să aibă șanse egale la angajare, tocmai de aceea acest proiect își propune să aducă o schimbare în mentalitatea oamenilor.

Obiectiv principal

Dezvoltarea ecosistemului antreprenorial social în Regiunea Centru, prin înființarea și dezvoltarea a 21 de întreprinderi sociale, care vor contribui la crearea de noi locuri de muncă și la dezvoltarea economiei locale și regionale. Proiectul sprijină diminuarea fenomenului de sărăcie și excluziune socială la nivelul Regiunii Centru prin susținerea creării de noi locuri de muncă și facilitarea accesului la acestea și pentru persoanele greu angajabile și pentru cele care provin din grupuri aflate într-o situație de vulnerabilitate. Cele 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi de inserție vor contribui la susținerea în mod direct a temelor secundare: 01. sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon, 02. inovare socială și 06. nediscriminare, alocându-se procente minime de subvenționare pentru întreprinderi ce contribuie concret la acestea. Prin intermediul activităților proiectului un număr de 105 persoane vor beneficia de un loc de muncă în cadrul celor 21 de noi afaceri sociale ce vor fi create, aducându-se un important aport la susținerea ieșirii acestora din starea de vulnerabilitate pe piața muncii, la îmbunătățirea condițiior de trai, dar și la susținerea economiei locale.

Activitati principale

ACTIVITATEA NR 1
Sprijin pentru înfiinţarea de noi întreprinderi sociale.

ACTIVITATEA NR 2
Implementarea planurilor de afaceri şi monitorizarea funcţionării întreprinderilor sociale.

ACTIVITATEA NR 3
Monitorizarea și dezvoltarea afacerilor finanţate în cadrul perioadei de sustenabilitate

Rezultate previzionate

Rezultatele previzionate la încheierea proiectului sunt în strânsă legătura cu obiectivele acestuia. În urma desfășurării proiectului „Laboratorul antreprenorilor sociali din regiunea centru” un număr de maxim 105 persoane din categoriile vizate, din regiunea centru (persoane cu dizabilități, excluse social, greu angajabile) vor beneficia de un loc de muncă în cadrul celor 21 de noi afaceri sociale ce vor fi create, aducându-se un important aport la susținerea ieșirii acestora din starea de vulnerabilitate pe piața muncii, la îmbunătățirea condițiior de trai, dar și la susținerea economiei locale.